butterfly

A+ A A-

SMARTMETR produkty

  smart-audit

Služba SMART AUDIT je primárně zaměřena na úsporu nákladů spojených se spotřebou el. energie, plynu a vody. Díky použití nejmodernějších technologií jsme schopni nabídnout a následně garantovat následující parametry:

  • okamžitou úsporu elektrické energie v rozmezí 10-35%
  • zajistit pro Vás nejlevnějšího dodavatele elektřiny, plynu a vody
  • garantovat delší životnost Vašich spotřebičů až o 40% a nižší náklady na jejich opravy a údržbu
  • ochranu proti zkratu a přepětí v síti a jiným rizikům
  • ochranu elektrických obvodů před nápory napěťových špiček
  • životnost našich technologických zařízení až 20letanalyza-dat

VIZUALIZACE DAT PŘED A PO OPTIMALIZACI

Díky propojení se službami SMART METR a SMART MONITOR je možné průběžně a online sledovat a vyhodnocovat spotřeby a náklady před realizací úsporných opatření. Je také snadné srovnání aktuálního stavu se zaznamenanou historií a vyhodnotit tak reálnou efektivitu doporučených úsporných opatření po jejich realizaci.

ANALÝZA NÁKLADŮ A DOPORUČENÍ JEJICH OPTIMALIZACE

Výše investice do úsporných technologií jako eBox, eLED (osvětlení) a ePower (ostatní provoz) je závislá na celkovém rozsahu řešení. Doba návratnosti se obvykle pohybuje v rozmezí 2. - 5. let. Jako partneři programu EPC (Energy Performance Contracting) umíme zajistit financování potřebné investice touto metodou, kdy je investice hrazena průběžně z dosažených úspor.

Published in SMARTMETR produkty
Více...

smart-billing

Pokud je pro Vás přeúčtování energií Vašim nájemníkům nebo rozúčtování na jednotlivá interní nákladová střediska noční můrou, pak právě služba SMART BILLING je pro Vás záchranou. SMART BILLING dokáže automaticky vytvářet z přijímaných dat grafy, tabulky a dynamicky propočítávat spotřebu vůči měsíčním platbám. Došlé faktury distributora pak snadno kontroluje, rozúčtuje a přefakturuje nájemcům. Díky jednoduchému exportu dat do jakéhokoliv účetního systému se pravidelné měsíční vyúčtování zkracuje z několika desítek hodin na cca 1 hodinu.

visualizace-dat-3

NAPOJENÍ ODEČTŮ NA ERP A CRM SYSTÉMY

Podklady pro fakturaci a samotné faktury vytváří naprosto automaticky na základě online odečtů a nastavené tarifikace. Systém nemá problém s exportem přímo do Vašich ERP a CRM systémů, čímž zrychluje a usnadňuje přehlednou správu a komunikaci s Vašimi zákazníky.

ONLINE ROZÚČTOVÁNÍ A PREDIKCE NÁKLADŮ

Služba SMART BILLING je zpoplatněna na měsíční bázi dle počtu odečítaných měřidel a počtu fakturovaných subjektů. K dispozici jsou náměry v reálném čase, navíc je možné je v případě nesrovnalostí či reklamace porovnávat s náměry patních/hlavních domovních měřidel a také s průměrnou spotřebou na jednotku. Rozdělení společných nákladů vychází ze skutečné spotřeby v jednotlivých jednotkách. Nejedná se o odhady, ale přesná a reálná data.

 

Published in SMARTMETR produkty
Více...

smart-monitor

Online monitoring spotřeby energií a vody umožňuje jak dodavatelům, tak odběratelům výbornou kontrolu reálné spotřeby a stavu spotřebičů. Automatické odečty lze nastavit v libovolně volitelné četnosti a čase. Veškerá naměřená data jsou pak online a v reálném čase zobrazena na webovém portále přehledných sestavách. Pro bezchybnou funkčnost služby je použita bezdrátová technologie WACO (Wireless Automatic Collector) což je unikátní radiová technologie umožňující vytvářet bezdrátové (radiové) sběrnice typu M-BUS a RS 485. V kombinaci s radiovými sensory pro měření a monitoring různých fyzikálních veličin a to vše bez nutnosti instalace metalických vedení.

VIZUALIZACE PRŮBĚŽNÝCH ODEČTŮ

visualizace-dat-1Služba SMART MONITOR Vám bude online a automaticky monitorovat Vaši spotřebu elektřiny, plynu, vody, ale umožňuje také měření a vyhodnocení jiných důležitých parametrů jako je teplota, vlhkost, CO2, Nox atd. Naměřená data jsou zobrazena online v přehledných grafech a tabulkách. Služba umožňuje individuální nastavení reportů tak, aby splňovaly konkrétní požadavky a potřeby zákazníka.

AUTOMATICKÉ ONLINE ODEČTY A PŘEHLEDY V REÁLNÉM ČASE

Online odečty v reálném čase Vám umožní získat naprosto přesné podklady pro fakturaci a vyhodnocení reálného stavu a to v těch nejkratších intervalech. Díky tomu můžete lépe a efektivně řídit dodávky energií a vody do Vaší organizace. Pokud Vás tedy zajímá reálná spotřeba energií, jejich úspora a v této souvislosti také efektivní čerpání přírodních zdrojů a tedy ochrana životního prostředí, pak jsou pro Vás naše služby tím správným řešením.

 

Published in SMARTMETR produkty
Více...

 smart-help

Službu SMART HELP si lze představit jako nervové centrum složitého organismu, které přijímá různé impulsy zvenčí a sbírá provozní data zjištěné službou SMART MONITOR, která vyhodnocuje, porovnává s nastavenými limity a reaguje na ně tím, že vysílá zpětné signály či spouští činnosti tak, aby tento složitý mechanismus fungoval jak má a jak se od něj očekává. Služba SMART HELP je v podstatě automatické dohledové centrum a centrální dispečink v jednom. Hlavním úkolem je rychlá reakce na zjištění překročení limitních hodnot a tím snížit nebo úplně zamezit vzniku nákladů v případě poruchy, havárie či jiné nečekané události.

dispecink

AUTOMATICKÁ AKCE PŘI PŘEKROČENÍ LIMITŮ

V případě překročení limitních hodnot je možné nastavit příslušnou automatickou akci s použitím různých komunikačních kanálů (email, SMS, hovor, vzdálené vypnutí či zapnutí zařízení atd.) Díky napojení na servisní partnery je možné také zajistit okamžitý a profesionální servisní zásah a tedy rychlou nápravu a obnovení provozu.

DOHLEDOVÉ CENTRUM A DISPEČINK V REŽIMU 24/7

Služba SMART HELP ve spolupráci s produkty SMART MONITOR a SMART BILLING vnáší úplně nový standard kvality do procesů řízení a regulace. Mimo vizualizace a ovládání procesů plní úkoly vyššího řízení, jako jsou archivace dat, tvorba podkladů pro vyúčtování nákladů a fakturace, optimalizační úlohy, komunikační vazby na nadřazené systémy a další.

Published in SMARTMETR produkty
Více...


KONTAKTY

THOR ENERGY spol. s r.o. Kubelíkova 1224/42 130 00 Praha 3 - Žižkov

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Infolinka: +420 240 240 100

Skype: thorenergy

(c) 2011 Copyright by ThorEnergy

Login

Register

User Registration
or Zrušit